menu

header ads

ပပ်ႉၶွမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ "လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈ SketchUp for builder design"

ပပ်ႉၶွမ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ "လၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈ SketchUp for builder design"
ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ ယႃႇၵုမ်ႇယူႇမိုင် ၶိုင်ပၼ်ႁႅင်းတီႈ လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉတႆးၵူႈတီႈလႆႈယူႇၶႃႈေဢႃႈႉႉ။
Website:
www.Pacebook.com

Post a Comment

0 Comments