menu

header ads

ၽွၼ်ႉေႁႃၶမ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ GHK Tai Unicode Fonts

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁူိင်း လႆႈဢဝ်ၽွၼ်ႉေႁႃၶမ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တႃႇလွၵ်းမိုဝ်း ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
Great Hor Kham Tai Unicode Fonts for Keyboard Layout
ဢၼ် ပီႈၸၢႆးလူင် ၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မႃးသိုပ်ႇပိုၼ်ႄၽၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ေသ ယုမ်ႇယမ်ေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆႄလႈ
သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ႈၸၼ် download တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉလႆႈၶႃႈႉႉႉ
ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇၼႆႉႉႉ

Post a Comment

0 Comments