menu

header ads

TypingMaster Pro တႃႇၽိုၵ်းပေႃႉလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းတေႇလဵၼ်ႈၶွမ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ပေႃႉလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ
                                    ဢမ်ႇပႆႇၽႂ်း ဢမ်ႇပႆႇတွင်းလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းၼႆၸိုင် ၽိုၵ်းၸွမ်းတီႈၼႂ်း

TypingMaster Pro  ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 15 မိၼိတ်ႉၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ
ႁိုင်မႃးတေဝႆးၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း၊ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇေတႃႈ။
ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

Post a Comment

0 Comments