menu

header ads

ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၶၢဝ်းမႆႈ Tai Summer Course

ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထဝ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (28)ပီ
ဝတ်ႉသႃႇသၼဝိပုလ၊ မိူင်းယၢင်း၊ ထုင်ႉယေႃ၊ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။
Tai Literature & Buddhist Culture Summer Course in 2017
at Sasanavipula Monastery, Mong Yang Village, Lashio Township, Northern Shan State, Myanmar
-ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉၸဝ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းမိူင်းယၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်သေပိုတ်ႇမႃးၼႆႉ မီးယူႇ (28) ပွၵ်ႈ သၢဝ်းပႅတ်ႇပီယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ (28) ပီၼႆႉ မၢင်ပီၵေႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ် မွၵ်ႈ 100 ပၢၵ်ႇပၢႆ မၢင်ပီၵေႃႈ  ၸမ်ပၢၵ်ႇ မၢင်ပီယွမ်း မၢင်ပီၵေႃႈၼမ်ၼႆယူႇ။ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ ဝႃႈပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်သေသွၼ် ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တေႇတၼႃႇၸွမ်းၼင်ႇၽႂ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ သေမႃးပိုတ်ႇႁူလႅင်းတႃပၼ်တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ပၢၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းပီသိုပ်ႇပီတေႃႇထိုင်ပီၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၼႆႉ လႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉ လၢႆၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ- ၸၼ်ႉလိၵ်ႈတႆး ငဝ်ႈ(ၵႇၶႇင)ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ တႆး ၸၼ်ႉ(ၼိုင်ႈ) ၸၼ်ႉ(သွင်) လႄႈ ၽိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ (႑)တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႑ႉ တၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်တႆး၊ ႒ႉၽိုၵ်းသၢၼ်ႈပၢႆးယူႇလီ၊ ႓ႉ ဝႆႈၽြႃး၊ ႔ႉ သွၼ်လိၵ်ႈ၊ ႕ႉ လဵပ်ႈၵဵမ်း၊ ႖ႉ ပတ်းၽဵဝ်ႈ၊ ႗ႉ ဝၼ်းသိၼ် လၢႆႈမွၵ်ႇၼမ်ႉၽြႃး ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
- ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ပၢၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းပေႃးတေ လၵ်းလႅမ်သႅမ်ႈၵႃႈ မီးတၢင်းႁူႉၼမ် တၢင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ႁူႉလွင်ႈပိုၼ်း၊ ၽိင်ႈထုင်း၊ ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း ယဵၼ်ႇငႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းပေႃး တေဢမ်ႇႁၢႆ သၢႆမႂ်ႇတေသိုပ်ႇပုၼ်ႈတႅၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းသေ ႁႂ်ႈမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ႁၵ်ႉၵၼ်ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် မႅင်ႇတၢင်းႁူႉၵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေထိုင်တီႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆသေ 
ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ တႆးႁိူင်း
16.3.2017

Post a Comment

0 Comments