menu

header ads

ၶိူင်ႈႁဵတ်း လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ Summitsoft Logo Design Studio Pro Vector Edition

မႂ်ႇသုင် ပီၼွင်ႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၶွမ်းၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁဵတ်း Logo ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ် လိင်ႉဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶိူင်ႈ Softwares မၼ်းမႃး ၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

Post a Comment

0 Comments