menu

header ads

ၶိူင်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈ SketchUpMake-en 2017- 64-bit, 148MB

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်း ၽၢႆႇၸၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ 
ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉႁၼ် ယိုၼ်းထိုင်ၼၼ်ႉသေ 
လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈ SketchUpMake-en 2017- 64-bit, 148MB
မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊ မၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလၢႆးၸၼ်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း၊ ၵျွင်း၊ယွင်ၼမ်ႉ၊ 
တင်ႇၼင်ႈသေဢမ်ႇၵႃးၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈတင်ၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။ 
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸိူဝ်းၽူႈသူင်ၸႂ်သေ ဢၼ်ပႆႇမေႃၼၼ်ႉၼႆယူႇ။
သင်သူင်ၸႂ်ၼႆၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉႉ

Post a Comment

0 Comments