menu

header ads

ၶိူင်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း/ၵျွၢင်း SketchupMake-en 2016

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း/ၵျွၢင်း SketchupMake-en 2016
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉတင်းသဵင်ႈၼႆလႄႈ ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သေဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ꨁ-ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈ-

Post a Comment

0 Comments