menu

header ads

ၶိူင်ႈ Re-Loader ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶွမ်း Activate Windows (တႃႇ Windows 10)

မႂ်ႇသုင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တေဢဝ်ၶိူင်ႈ  Software ဢၼ်ပဵၼ် Win Re-Loader v3 တႃႇႁႂ်ႈ Window ၶွမ်းႁဝ်း ပဵၼ် Activate ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတႂ်ႈၼႆႉ။

ဢဝ်မႃးၼႂ်း

Post a Comment

0 Comments