menu

header ads

လွၵ်းမိုဝ်းတၢင်းလတ်းသိုဝ်ႈ Photoshop Tool Shortcut Key

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၵဵပ်းႁွမ်ဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်းတၢင်းလတ်းသိုဝ်ႈ Photoshop Tool Shortcut Key မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉတင်းသဵင်ႈသေ ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉ
ထႅမ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သေဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Post a Comment

0 Comments