menu

header ads

ၽွၼ်ႉပႃႇလိတႆး Pali In Tai Version Fonts

ၽွၼ်ႉပႃႇလိတႆး Pali In Tai Version Fonts

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈၵဵပ်းတွမ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉပႃႇလိတႆးမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇမီးၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွၼ်ႉၼႆႉသင်တေတႅမ်ႈလိၵ်ႈပႃႇလိတႆးၼႂ်းၶွမ်းၼႆ မၼ်းတေသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၸိူဝ်းလူဝ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈပႃႇလိတႆးသေဢၼ်ပႆႇမီးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈ-

Post a Comment

0 Comments