menu

header ads

ၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ Graphic Design Bend Bound (1-4)

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈၼေဝႆႉ လၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ Graphic Design
ၼႂ်း Adobe Photoshops သေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉတင်းသဵင်ႈၼႆလႄႈ 
ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သေဢၼ်ပႆႇမေႃၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
-ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈ-
Bend Bound (1)


Bend Bound (2)


Bend Bound (3)


Bend Bound (4)

Post a Comment

0 Comments