menu

header ads

ႁၢင်ႈၵွၵ်းၾႆးတဵၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Design format file png

မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈတေမေႃႁဵတ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇသေတႃႉ၊ ၼႆႉတႄႉၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၵူၺ်း၊သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်သူင်ၸႂ်လူဝ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ ႉႉ ႉ


Post a Comment

0 Comments