menu

header ads

ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉ မၢႆ (႑႑) Cyberlink Powerdrictor 11 Size=2.00 KB

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉCyberlink Powerdrictor 11 Size=2.00 KB 
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉတင်းသဵင်ႈၼႆလႄႈ ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႉၸိူဝ်း
သူင်ၸႂ်သေဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ꨁ-ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈ-

Post a Comment

0 Comments