menu

header ads

တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ Brush Tool ပုၼ်ႈတႃႇ Photoshop Design

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တႃႇတေႁၢင်ႈၶိူင်ႈ
 ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်း Adobe Photoshop ဢၼ်ပဵၼ် Brush Tool မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
                 သင်ဝႃႈလႆႈၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်လႆႈတႂ်ႈၼႆႉ။                                                        
                               လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ လိတ်ႈၾၢႆႇဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ                              ၵူးဢဝ်ႈၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်းၶွင်ႉ C:/  ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉ

Post a Comment

0 Comments