menu

header ads

လၢႆးႁဵတ်း Bend Style 1

မႂ်ႇသုင် ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉႁၼ်ဢိတ်း
ဢွတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼႂ်း Photoshop ၼႆယဝ်ႉ။

Post a Comment

0 Comments