menu

header ads

ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် Beauty Cherrys for design

ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵွၼ်ႁၢင်ႈလီဢွၼ်ႇမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈၼႆသေ ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵႅမ်ႉထႅမ် 
ၸိူဝ်းၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ Photoshop Graphic Design သေ ဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Post a Comment

0 Comments