menu

header ads

Adobe Photoshop CC 2017 v.18 Size: 1GB, For Mac တႃႇႁၢင်ႈၶူိင်ႈၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ Softwares  Adobe Photoshop CC 2017 v.18 Size: 1GB, For Mac
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်သ ယုမ်ႇယမ်ေတပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ဢွၼ်ႇ တႃႇၽူႈသူင်ၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇ၊
ၶိူင်ႈ Softwares ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီ တႃႇၸၼ်ႁၢင်ႈ/ႁၢင်ႈၶူိင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူႈပိူင်ၼႆယဝ်ႉ။
-သင်သူင်ၸႂ်ၼႆ ၶဝ်ႈၸၼ် download ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ  
တႆးႁူိင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ)

http://www.mediafire.com/file/57hn6ub2qpdr7iw/Adobe_Photoshop_CC_2017_v.18.zip

Post a Comment

0 Comments