menu

header ads

Adobe Photoshop CC 2017 (64-bit) V.18 တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ Software Adobe Photoshop CC 2017 (64-bit) V.18 တႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၶွမ်း ၽၢႆႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁဝ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ 
ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈတႄႉယဝ်ႉ၊ 
Style မၼ်းၵေႃႈပိူင်ႈၵၼ်တင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉၽွင်ႈယူႇ။ 
ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သေဢၼ်ပႆႇမီးၼႆယူႇ။
သင်သူင်ၸႂ်ၼႆၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ ႉႉ

Post a Comment

0 Comments