menu

header ads

င်ႈမႄးၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ Adobe Photoshop CC 14.1.2 Final

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈမႄးၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ Adobe Photoshop CC 14.1.2 Final
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉတင်းသဵင်ႈၼႆလႄႈ ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သေဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ꨁ-ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈ-

Post a Comment

0 Comments