menu

header ads

လၢႆးၽိူမ်ႉထႅမ်ၸႅၵ်ႇသီၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်း Adobe Lightroom 6.0

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ငဝ်း လၢႆးၽိူမ်ႉထႅမ်ၸႅၵ်ႇသီၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်း Adobe Lightroom 6.0
မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉတင်းသဵင်ႈၼႆလႄႈ ယုမ်ႇယမ်တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇၵေႃႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သေဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ꨁ-ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈ-


https://www.youtube.com/watch?v=CVOBx0BWir8

Post a Comment

0 Comments